الدنیا لدنیا ,یترک الدنیا ,یترک الدنیا لدنیا 

 

یکـــــ  عده ای  هستند،

دنیا را رها می کنند برای دنیا!

 

یترک الدنیا لدنیا...(امام سجاد)

 

آنهایی که برای رضایت انسانها، برای خوب بودن بین آنها، به خودشان سخت می گیرند، دنیا را رها می کنند....

اعمال خودرا خوب جلوه می دهند و ریا کارند...

خدایا ما مثل این گروه نکن که هم دنیا را ندارند و هم آخرتــــ را...

 

                                             

منبع اصلی مطلب : آسمـــــــانه
برچسب ها : الدنیا لدنیا ,یترک الدنیا ,یترک الدنیا لدنیا
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پولوم : یترک الدنیا لدنیا...!